Strategier för att återkoppla telematikdata för att ändra förarbeteendet

Vad är telematik

Telematik i detta fallet är överföring av mätdata ifrån ett fordon till en central punkt. Data som kan samlas in är exempelvis, bränsleförbrukning, GPS-position, körsträcka, tomgångskörning, hastighet, accelerationer och retardationer.

Utvecklingen

Dessa system används allt mer, både av företag med många fordon men även av en del försäkringsbolag. Syftet är att minska den risk som det innebär att framföra fordon och hålla koll på förbrukning av drivmedel. För försäkringsbolagen vill man även försöka att attrahera de bästa kunderna som har det bästa körsättet.

Övervakning

Telematiken är superb på att övervaka individuella förarbeteende. Men utan adekvat återkoppling är det inte troligt att föraren kommer att ändra på sitt beteende. Företag som använder sig av telematik utan att planera för hur informationen ska ges till förarna, missar antagligen en del av de fördelar som telematiken kan ge. 

Forskning visar vilka fem område som det bör fokuseras på när en återkopplingsplan för telematik ska utformas. 

Telematik, roadwise, återkoppling

1. Hur detaljerad ska återkopplingen vara?

Det blir snabbt stora mängder data som samlas in av dessa moderna system och ofta kan den kännas överväldigande. Men det går oftast att välja och sortera på vad som ska visas och hur. Allt ifrån kraftiga inbromsningar, fortkörning, kraftiga accelerationer till tomgångskörning. Telematik-industrin föreslår att ”less is more”, när det handlar om att återkoppla insamlad data, för att undvika att informationen ska kännas övermäktig och som en hel drös med siffror och pilar. Ett litet antal nyckelindikatorer som återkopplas är alltså att föredra, då kan föraren fokusera på ett antal specifika komponenter i sitt körsätt.

2. Direkt eller fördröjd återkoppling?

Fördelarna med omedelbar återkoppling i fordonet och fördröjd återkoppling efter körningen, diskuteras flitigt mellan forskare och trafiksäkerhetsexperter. Omedelbar återkoppling i fordonet kan vara effektivt, men den adderar definitivt även ett moment av distraktion, vilket kan innebära en risk i sig. Om omedelbar återkoppling används bör det inte krävas något komplext tankearbete för att förstå informationen eller vara för distraherande.

3. Hur ofta ska återkopplingen ges?

Ledningen bör noga tänka över hur ofta informationen och återkoppling om förarnas körning ska ges. Telematik-system möjliggör en kontinuerlig leverans av återkopplingsdata till förare i fordon eller efter varje resa via appar. En nackdel med att ge feedback via en app är att förare kan strunta i att kontrollera eller misstolka hur de kör och ändrar därför inte sitt beteende. Den optimala frekvensen för återkoppling av telematik-data är sannolikt veckovis, för de flesta förare.

4. Riskbenägenhet

Telematik kan vara mycket effektivt för att mäta och hitta indikatorer på vilka förare som har en högre riskbenägenhet än andra, och därför också troligare kommer att vara inblandade i skador. Men telematiken kan inte säga varför dessa förare har beteende som innebär en stor risk. Exempelvis så kan en förare köra för fort av en mängd olika anledningar, de kanske känner sig stressade för att de håller på att komma försent, de kanske är arga för att det är trafikanter framför dem som inte kör som de anser att de borde. Därför är frågeställningar kring detta av vikt om återkoppling ges öga mot öga.

5. Leverera återkoppling ifrån telematiken

Flera studier visar att personlig återkoppling är effektiv när den ges av chef eller ansvarig, och det finns ingen anledning att tvivla på att återkopplingen inte kommer att leda till förändring av både beteende och körsätt. Bäst blir det när förare och ansvariga är överens om vilka poäng som krävs för att nå ett gemensamt mål. Med datan ifrån telematiken i ryggen är det lättare att vara konkret och ge återkoppling. Många företag har upplevt att detta leder till långvariga beteendeförändringar, minskat antal fordonsskador och miljövänligare framfart, vilket även betyder lägre bränsleförbrukning.

Telematik, roadwise, återkoppling

Andra artiklar