Inlägg av:Henrik Åkerdahl

Balansen mellan tid och trygghet

väg, trafik, roadwise, förarbeteende

I jakten på den eviga balansen mellan att vara i tid och samtidigt hålla säkerheten högt, ställs vi inför frågan: är det viktigare att komma fram snabbt eller att komma fram säkert? Detta ämne utforskas i denna artikel, där vi…...Läs vidare

Introduktion av Mystery Passenger

Del 1: Upptäck det magiska med Mystery Passenger och höj kvaliteten på din bussverksamhet! Välkommen till det första av våra spännande nyhetsbrev om Mystery Passenger, det innovativa konceptet som revolutionerar bussbranschen! Vi är glada över att få dela med oss…...Läs vidare

Vad krävs för att orka?

För att orka, eller för att hitta viljan att arbeta, och göra sitt bästa under en hel arbetsdag, är det många delar som påverkar.  I denna artikelserie förklarar och delar vi med oss av vad vi tror påverkar, och hur…...Läs vidare

”i brist därpå avskydd och föraktad”

roadwise, lag, insats, skadeförebygg, coachning, återkoppla,

Återkoppling bussförare del 3 Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. -Hjalmar Söderberg Förslag Om utvecklingsförslagen är formulerade i positiva ordalag, så att man säger t.ex. ”titta i båda…...Läs vidare

Bekräfta goda prestationer

Återkoppling bussförare del 2 Syftet Syftet med återkoppling är att bekräfta goda prestationer och att visa på förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Den ska bidra till att reflektera över vad som är bra, vad som behöver utvecklas och hur detta ska gå…...Läs vidare

Bussföraren vill vara älskad

Återkoppling bussförare del 1 I denna artikel ger jag en bild av utmaningen med att ge återkoppling till bussförare. Personal som med andra ord inte är tillgängliga för er att se eller veta hur de agerar i verkligheten. För att…...Läs vidare

Återkoppla telematik

Telematik, roadwise, återkoppling

Strategier för att återkoppla telematikdata för att ändra förarbeteendet Vad är telematik Telematik i detta fallet är överföring av mätdata ifrån ett fordon till en central punkt. Data som kan samlas in är exempelvis, bränsleförbrukning, GPS-position, körsträcka, tomgångskörning, hastighet, accelerationer och retardationer.…...Läs vidare

Förare som slutar

Personal som lämnar, personalomsättning, roadewise

Personalomsättning På grund av den förarbrist som är aktuell just nu, och som förväntas att bli ännu värre. Kan man förstå att förare som slutar anses vara ett stort problem. Men är det bara negativt, eller kan det också finnas…...Läs vidare

Det felaktiga valet

roadwise, miljö, förarbeteende, sparsam körning, eco-driving

Sparsam körning eller förhindra skador? De senaste åren har det skett en signifikant ökning för företag och organisationer när det gäller fokus på att minska koldioxid utsläpp och för att sänka kostnader för drivmedel.  Detta är naturligtvis bra och viktiga…...Läs vidare

Förarbeteende del 3

väg, trafik, roadwise, förarbeteende

Vad motiverar förarens säkerhetstänk? Utan att vara medveten om det, kan ert företag använda metoder för att förändra beteende i en eller annan form för att motivera de anställda. Personalen kan belönas för gott arbete på olika sätt. Exempelvis med…...Läs vidare