För att orka, eller för att hitta viljan att arbeta, och göra sitt bästa under en hel arbetsdag, är det många delar som påverkar. 

I denna artikelserie förklarar och delar vi med oss av vad vi tror påverkar, och hur ni inom ert företag kan börja prova er fram för att öka på, eller upprätthålla vilja och ork till att göra sitt bästa. Vilket i sin tur leder till nöjdare personal.

En nöjdare personalgrupp kommer att göra ert företag bättre på alla sätt och vis.

Vi börjar med motivationen

Hur skapas och vad är motivation?

Motivation betyder och innebär olika saker för olika personer. Förenklat kan vi säga att det handlar om viljan att genomföra saker. Kan vi få hjärnan intresserad, av att låta kroppen utföra en handling, där det efteråt finns en belöning kopplad till handlingen. En belöning som hjärnan uppfattar som tillräcklig, då är det klart, svårare är det inte. Ert fordon behöver drivmedel, växter behöver sol och vi behöver stimulans och utmaningar, utan detta blir vi uttråkade och likgiltiga. För att orka eller för att hitta viljan, är det därför av stor vikt att så många som möjligt i personalstyrkan är motiverade.

Motivation, ork, vilja, roadwise, För att orka eller för att hitta viljan

Vad ser hjärnan då för olika typer av belöningar?

De brukar delas upp i inre och yttre belöningar. De yttre belöningarna brukar vara i form av ekonomiskt ersättning, men kan lika gärna vara effekten av exempelvis motion där belöningen kan vara en önskad viktnedgång. 

Yttre belöningar

Yttre belöningar är ofta lättare att prata kring och förklara, men kan vara svårare att göra något åt. Med tanke på gällande avtal kring löner och ersättningar.

Inre belöningar

De inre belöningarna är psykologiska och har i arbetssammanhang oftast att göra med om man upplever sig ha ett meningsfullt jobb, som man samtidigt känner att man klarar av. Känner man sig även betydelsefull och behövd, brukar det vara en väldigt bra kombination, för motivationens skull.  

För att börja arbeta mer med de inre belöningarna kommer här några delar att börja prata med er personal kring.

Motivation, ork, vilja, roadwise, För att orka eller för att hitta viljan

Vikten av det ni gör eller uträttar

Hur meningsfullt eller viktigt är det arbete som din personal utför? Ert arbete är oerhört viktigt och betydelsefullt. Ni är en viktig del av vårt lands blodomlopp. Vare sig ni kör gods, mat, byggmaterial eller tillhör de som ser till att folket kommer till skolan, arbetet, resan eller bara till stan. Utan er stannar samhället. 

Påverkan

Känslan av att själv kunna påverka, uppfatta möjligheten att själv kunna lösa uppkomna situationer efter eget huvud. Då kommer man känna ett ägarskap och med det även ansvar för det arbete man utför. I praktiken kan detta vara att den förare som ska lasta eller lossa gods, ges möjlighet att själv planera sin rutt eller hur det ska vara lastat och säkrat. För den som kör linjebuss efter tidtabell är det svårare att sväva ut vad gäller valfriheter, men här kan ett utökat ansvar avseende passagerarnas upplevelse av resan vara en bra början. Hur passagerarna ska bemötas, vilken resa vill de bjuda på, hur ska passagerarnas dag starta eller avslutas. Detta är något de verkligen har i sina händer, fötter och i sitt uppträdande, och därmed också kan påverka. 

Kvalifikation

När förarna känner att de har rätt kompetens och utbildning för att utföra arbetet på rätt sätt. Då känner de även stolthet och tillfredställelse över kvalitén på deras utförda jobb. Här är viktigt att de utmaningar som fördelas, matchar den kompetens respektive individ har.

Motivation, ork, vilja, roadwise, För att orka eller för att hitta viljan

Utveckling

Uppmuntran till förarna, att allt de gör bra leder till något. Nämligen till en positiv utveckling, vilket gör att de det gjort bra kommer att upprepas. Då skapas även en trygghet i att fortsätta på den inslagna vägen. När det gäller utveckling och uppmuntran är det bra att ha mål och delmål, exempel på mål kan vara kundnöjdhet, antal inträffade skador med mera. 

Fortsättning följer.

Tyckte ni att detta var intressant, missa då inte artikelserien om återkoppling.