Återkoppling bussförare del 3

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad.

-Hjalmar Söderberg

Förslag

Om utvecklingsförslagen är formulerade i positiva ordalag, så att man säger t.ex. ”titta i båda backspeglarna oftare när du backar” istället för ”titta inte bara i den ena backspegeln eller rakt fram när du backar”. Då kan det vändas till en positivare upplevelse att man faktiskt tittade i en backspegel två gånger. Istället för en negativ upplevelse att man ”tittade bara i den ena backspegeln eller rakt fram hela tiden – igen”.

Ösa beröm

Att som ledare själv ösa beröm över medarbetarna, kommer göra att fler börjar ge återkoppling, goda råd och tips. Vilket även leder till en bättre arbetsmiljö. En bättre arbetsmiljö är en nyckelfaktor för att skapa en bättre arbetsplats, där de anställda trivs och inte har något emot att göra det lilla extra.

Utveckling

För att kunna utvecklas och bli bättre på något, måste man först veta vad som kan bli bättre och hur. Tyngdpunkten ligger på att lyfta fram det som är positivt och bra. Dessutom bör personliga utvecklingsförslag komma fram så att varje medarbetare får hjälp att utvecklas vidare.

Roadwise, återkoppling, förare, skadeförebygg, coachning, utveckling, lärande, "i brist därpå avskydd och föraktad"
Det behöver inte vara komplicerat!
Lösningen

Genom vår tjänst Mystery passenger. Även kallad ”den utvecklande undersökningen”. Med anonyma undersökningar, får vi fram precis det som varje förare gör bra men även delar som de kan förändra och göra annorlunda. Med detta resultatet finns det sedan återkopplingsmaterial till majoriteten av förarna. Anledning till att det bara blir majoriteten är för att det kommer alltid att finnas någon som vi inte kommer att åka med. Beroende på för få arbetade timmar, semester, sjukfrånvaro eller annat.

Försöka själv

Vi hoppas att ni genom denna artikelserie själva, nu vågar prova att ge beröm, bekräfta goda prestationer samt att själva fråga efter återkoppling. Det kan komma att kännas obekvämt i början, för alla inblandade, men det blir bättre och bättre.

Del 1, del 2, andra artiklar eller till startsidan