Återkoppling bussförare del 2

Syftet

Syftet med återkoppling är att bekräfta goda prestationer och att visa på förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Den ska bidra till att reflektera över vad som är bra, vad som behöver utvecklas och hur detta ska gå till. För att uppnå detta, krävs en god relation mellan parterna i återkopplingssituationen och avgörande här är att det finns en tilltro till att den som ger återkopplingen vill väl.

Återkoppling en utmaning

Både att ge och få kritik kan vara en utmaning. Men genom att få återkoppling på det man gör, kan var och en utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre, då de vill få beröm fler gånger.

återkoppling, möte, roadwise, samtal, bussförare, bekräfta goda prestationer
Bra återkoppling

För att återkopplingen ska vara bra, är det viktigt att den är konstruktiv, och har som mål att utveckla både verksamheten och medarbetaren. Det räcker inte med att bara säga ”bra jobbat”, utan vad som var bra och varför är också avgörande.

I brist på annat

Ett ”bra jobbat”, är som ni förstår inte direkt den ultimata återkopplingsfrasen, om det stannar där. Men i brist på annat är det i alla fall en bra början, och om ni bara kan lägga till något ord eller mening kring vad det är eller inom vilken tidsperiod som det var bra. Kommer det att ge viss effekt, åtminstone bland dem som själva tycker att de gör ett bra jobb. Bland de andra, de som kanske vet med sig att de har ställt till det, chansar ofta eller har många klagomål, kommer det bara att bekräfta den eventuella bild de redan har, att det spelar ingen roll hur jag kör, gör eller inte, för att ledningen bryr sig inte och vet verkligen inget om min framfart eller hur jag agerar.

Återkopplingen

För att bussföraren lättare ska kunna använda återkopplingen, ska den vara kopplad till ett beteende och inte till personen. Utgå ifrån dig, företaget och upplevelsen, utan att värdera eller döma. Beskriv effekterna, riskerna och konsekvenserna av beteendet.

  • Beskriv utifrån din observation, jag ser…, jag märker…, jag upplever att…”
  • Hur påverkar beteendet dig, företaget, och riskerna med beteendet.
  • Vi vill se en förändring, och då är det viktigt att beskriva hur ni önskar att det var istället. Vad ni vill se mer av.
  • Fråga vad bussföraren känner och tänker kring det som sagts och lyssna på svaret.
  • Tillsammans kommer ni fram till en gemensam bild av det som kan förändras, och hur ni kan hjälpa till.
  • Bekräfta goda prestationer
Del av ledarskapet

Ett sätt att göra bussförarna mer vana vid återkoppling, är att själv be om det ifrån dem. Det är inget farligt och alla behöver det. Fråga om det är något du kan göra annorlunda eller som de vill att du ska börja eller sluta med.

Peka, finger, ledarskap, återkoppling, bussförare, roadwise, bekräfta goda prestationer
Gemensamma utmaningar

Istället för att prata om bussförarens utmaningar, beskriv dem som era gemensamma. Då visar du att ni tillsammans kommer att arbeta för att lösa detta till något bättre. Exempelvis

”Hur ska vi lösa att du är inblandad i så många skador?”

Det du säger uppfattas då som respektfullt, samtidigt som du inte tar över ägandeskapet, utan det är fortfarande bussföraren som äger frågan.

Fokusera på beröm

En del tar illa vid sig av negativ återkoppling, medan andra har lättare och kanske även är mer vana att få det, vilket gör att de har lättare för att ta till sig. De flesta gillar uppmuntran och då är det bra att börja med det positiva man har att säga. Det är viktigt att den mesta av återkopplingen är positiv. Detta fokus gör att återkopplingen blir mer lustfylld och inte så skrämmande, speciellt om ni även tillämpar att bekräfta goda prestationer.

Nästa del.

Missat första delen?