Sparsam körning eller förhindra skador?

De senaste åren har det skett en signifikant ökning för företag och organisationer när det gäller fokus på att minska koldioxid utsläpp och för att sänka kostnader för drivmedel. 

Detta är naturligtvis bra och viktiga mål, och självklart tjänar företag mycket på att introducera miljömål och kampanjer med sparsammare körning.

roadwise, miljö, förarbeteende, sparsam körning, eco-driving

Tyvärr, är dessa insatser ofta åtskiljda ifrån de ansträngningar som samma företag kämpar med, när det gäller att minska antalet skador på sina fordon. 

Felaktigt val

Detta är ett felaktigt och onödigt val. Bevisen gör det nämligen klart att utbildning och träning kan adresseras samtidigt till dessa område. Att förebygga fordonsskador, förarbeteende samtidigt som vi förbättrar bränsleekonomin. Alltså maximeras fördelarna av ett enda utbildningstillfälle, när personalen ändå är samlade. Läs mer om förarmöte

De grundläggande elementen i riskbeteende bland förare, som aggression, otålighet, distraktion och stress, är starkt associerade med en hög förbrukning av drivmedel.

Detta beror på att de påverkar i vilken utsträckning förare bromsar och accelererar hårt. 

Aggressiv förare

Exempel, en aggressiv förare kör troligare i högre hastighet, närmare andra fordon än en förare som inte är aggressiv. För en aggressiv förare som kör i högre hastigheter är det också mer sannolikt att de accelererar hårdare och att deras säkerhets marginaler är mindre, vilket betyder att de också troligare kommer att behöva bromsa hårdare, t ex. när fordonet framför saktar ner.

Detta betyder att deras hastighet ändras snabbt både upp och ner, vilket även innebär en högre bränsleförbrukning.  

Distraherad förare

Exempel, denna gången med en förare som ofta och lätt blir distraherad och missar att se faror i god tid. Genom rätt utbildning, kan de lära sig att bli mindre distraherade, vilket innebär att de troligen kommer att upptäcka faror i rätt tid, vilket kommer att reducera antalet nödinbromsningar och undanmanövrar, för att undvika en kollision. Detta ger en positiv effekt på bränsleförbrukningen. Läs mer om distraherade förare

Sammanfattning

Bevisen visar tydligt att förarbeteendet är kärnkomponenten i att minimera risken för kollisioner OCH för att minska bränsleförbrukningen. Variationen i risk mellan förare, beror på deras val av hur de framför sitt fordon. Dessa val drivs av deras förarbeteende och benägenheter, som i sin tur baseras på deras attityder och självbild. Deras val har alltså ÄVEN en avgörande roll i om deras körning är sparsam eller inte.