Personalomsättning

På grund av den förarbrist som är aktuell just nu, och som förväntas att bli ännu värre. Kan man förstå att förare som slutar anses vara ett stort problem. Men är det bara negativt, eller kan det också finnas några fördelar?

En fördel skulle kunna vara om de som faktiskt lämnar företaget, kör sämre än de som stannade kvar.

Det finns inte en mängd studier kring just detta ämne när det gäller bussförare, men det finns en. Studien som gjorts, har kontrollerat om bussförare som lämnar sitt jobb, var inblandade i flera skador, än de förare som stannat kvar.

Analyser

I studien gjordes flera olika analyser med nyckeltalen, antal skador per arbetsdag,  antal skador inom en specifik tidsperiod, och andelen vållande samt icke vållande skador. Förarna som slutade på företagen, undantaget de som pensionerat sig, hade 40% mer skador än de som stannade kvar. Men de var också mindre erfarna, vilket kan vara en del av förklaringen. Resultatet blev liknande oavsett vilken analys som gjordes. 

Kostsamma misstag

Inom vissa yrken kan misstagen bli väldigt kostsamma. Den mänskliga faktorn är ofta boven i dramat när det gäller misstag, samt hur ofta de upprepar sig. Exempelvis, blir det tydligt om man tittar på kärnkraftverk. Där det är rigorösa säkerhetskontroller, rutiner, protokoll och andra varningssystem. Ett annat är transportbranschen. De ögonblickliga beslut föraren fattar bakom ratten, representerar skillnaden mellan en säker eller riskfylld körning. Skillnaden mellan förarna kan också variera stort. Då, kan det ifrågasättas om det är rätt att kämpa för att behålla förare eller inte.

Lönsamhetsproblematik

Detta blir extra tydligt när det krävs mellan 20-40 dagars extra körning, (beroende på vilken vinstmarginal företaget har,) / buss, för att täcka upp kostnaden för en enda skada på bussen. (Baserat på medelskadekostnaden.) Då har inga eventuella personskador tagits med i beräkning. Skulle vi göra det blir det helt andra summor och ett helt annat mänskligt lidande än några plåtskador, som faktiskt går att ersätta.

Sammanfattning

Hur ska företagen välja? Vem som helst bakom ratten? Någon som kanske inte trivs och gör ett sämre jobb på grund av bristande motivation? Eller alternativet att låta bussarna stå?

Personalomsättningen kan vara ett problem för bussföretag med hänsyn till kostnad för rekrytering och träning. Men studien visar att det också finns fördelar med personalomsättning. Bussföretag skulle antagligen tjäna mer på att förbättra urvalskriterierna, än att försöka behålla förare med hög skadefrekvens, eftersom den naturliga urvalsprocessen verkar leda till att de säkraste förarna stannar kvar.

Läs om Förarbeteende