En introduktion till förarbeteende

De flesta företag använder ofta liknande metoder för att hantera och kontrollera de risker som det innebär att arbeta som yrkesförare. Men oftast syns inte någon tydlig förbättring i antalet inträffade skador.

En orsak till att den tydliga förbättringen inte kan ses i antalet inträffade skador, kan vara pga. den typ av ingripande och metoder som används. Eller hur informationen kring dem kommuniceras.

Många organisationer adresserar inte heller konsekvent den största orsaken till inblandning i skador, nämligen förarens beteende.

Genom att använda ett arbetssätt baserat på förarbeteende, innebär det att förarna kommer att inse vikten av ett säkert beteende och gör förändrade val och beslut när de kör i arbetet.Vägskylt, träning, roadwise

För att stötta och bemöta handlingar från individuella förare. Måste hela personalstyrkan och alla nivåer av ledning förstå och köpa resonemanget, med att arbeta med beteende-relaterad säkerhet.

Många företag är även så vana vid att skador kontinuerligt inträffar, och med dem kostnader och extra arbete, att de inte längre ser det som ett problem. Utan snarare som att det tillhör den ordinarie verksamheten.

Där engagemang och intresse finns, kan dessa skador analyseras och förare informeras. När detta är på plats, kommer antalet incidenter att minska och med det kostnaderna och konsekvenserna av arbetsrelaterade skador på väg. Vilket i sin tur leder till högre lönsamhet och att mer av era pengar stannar i ert företag.

roadwise, lönsamhet, diagram

Vill ni veta mer? Kontakta oss redan idag.

Fortsättning del 2