Varför fokusera på förarens beteende?

Utredningar av skador visar att det inte är fordonet, väglaget eller vädersituationen som är den frekventa orsaken till skador, utan att den absolut vanligaste orsaken är just föraren.

Det finns såklart en mängd olika faktorer som påverkar och kan öka den riskbenägenhet som föraren normalt sett har. Faktorer som att köra under tidspress, trötthet eller när man är distraherad. Med andra ord, alla förare är mer eller mindre i farozonen till viss grad och vid vissa tillfällen. 

Tankar och övertygelser påverkar och influerar förarbeteendet

Era förare kan ha speciella övertygelse eller sätt att tänka på när det gäller körning som kan påverka deras säkerhet. Det är inte trafiksituationerna i sig som avgör förarbeteendet utan hur föraren tolkar och utvärderar situationen. Deras tankar och övertygelser är ofta både medvetna och omedvetna och kommer ifrån tidigare upplevelser och erfarenheter.

Exempelvis så uppvisar många förare kännedomen om att fortkörning kan leda till kollisioner och en ökad risk för skador, men när det gäller dem själva, så missar de ofta att göra den kopplingen.  Detta misstag gör ofta att de inte själva är medvetna om den risk det innebär med ett arbete på vägen. Vilket är lätt att förstå, att bli avtrubbad efter många mil och timmar på vägen utan att själv vara inblandad kan göra det. 

Olycka, skada, bärgning, roadwise

Men med handen på hjärtat, det borde ändå vara få dagar som de spenderat på vägen som de inte sett en olycka eller kanske själva har fått agera för att förhindra uppkomsten av en skada. Att upplysa om denna risk, en risk som innebär att de själva riskerar att skadas, är viktigt att hela tiden ta på allvar och hjälpa till att påminna dem om.

Vill ni veta mer? Kontakta oss redan idag.

Fortsättning följer del 3

Missat del 1