Insikt om skador

Genom skadeinsikt om vilket antal skador som faktiskt inträffar, är det också lättare att få koll på vad era skador egentligen kostar.

Den verkliga kostnaden

Den verkliga kostnaden är sällan eller aldrig den samma som bara kostnaden för ett par verkstadstimmar eller reservdelar. Oavsett om det var ni eller en motpart som var vållande.

För få fram den verkliga kostnaden kan det krävas att ett pussel läggs, några av pusselbitarna är dessa:

Krävdes det ersättningsfordon? Vad kostar verkstaden med personal och reservdelar? Hur lång tid tog det att få ut fordonet i trafik för att kunna börja producera igen? Extra personal eller skadad personal? Tiden för att skriva skadeanmälan, kontakt med motpart eller ägare av sönderkörd egendom. Hur illa påverkades ert varumärke av skadan? Skriverier eller var det en viktig kund som kom i kläm?

Börja enkelt och kom igång redan nu

Genom att ni skapar och använder en mall som ni kan använda vid varje skada, blir det lättare att se både det verkliga antalet skador men också för att se vad de verkligen kostar. Var och varför de inträffar får ni på köpet.

Delarna i en incidentrapport

Några av de avgörande delarna som bör finnas med är

  • Vad som har hänt och när
  • Hur hände det
  • Blev det några personskador
  • Orsaken till det inträffade
  • Hade det gått att förhindra
  • Förbättringsförslag

Återkoppla

Att sedan ge återkoppling till föraren är väldigt viktigt för att få förståelse för vilka konsekvenser skadan innebar och vilka förbättringar eller förändringar som gjorts, allt för att det inte ska ske igen.

Flygande start

Om ni inte vill börja ifrån noll, rekommenderar vi att ni går vår online-kurs, där får ni inte bara veta hur ni kan använda dessa verktyg utan där finns också redan färdiga nedladdningsbara dokument att utgå ifrån. Läs mer om kursen här.