Hur framförs era bussar?

Vill ni veta hur era bussar med ert varumärke och era passagerare egentligen framförs. Med vår unika tjänst Mystery passenger, kan ni nu få kunskap om precis detta.

Vad är Mystery passengers?

Genom att oanmälda åka med i era bussar. Får vi med hjälp av tekniska hjälpmedel och utifrån själva upplevelsen ombord. Veta precis hur era förare framför era fordon. Framförs de säkert, planerat och med goda säkerhetsmarginaler, och inom ramen för gällande hastighetsgräns. Eller framförs de aggressivt och behöver passagerarna hålla i sig för att inte falla ur stolen vid kurvtagningar och plötsliga inbromsningar.

Varför bör detta undersökas?

  • För att kunna ge återkoppling kring körsätt och servicenivå till era förare, vilket är avgörande för att alternativt bibehålla ett bra resultat alternativt för att förbättra ett resultat med utmaningar.
  • För att förhindra skador på era förare, era passagerare, oskyddade trafikanter, andra i trafiken och sist men inte minst era fordon.

Roadwise Buss

Vad vi gör med resultatet

Vi sammanställer ett resultat och som vi presenterar för er tillsammans med lämpliga förslag på åtgärder. Vi avpersonifierar även resultatet, vi kommer aldrig att hänga ut någon förare.

Hur ofta bör detta göras?

Detta beror på resultatet, ett tillfredsställande resultat, kan räcka om det följs upp en gång om året, medan ett resultat man vill förändra kan behöva följas upp kvartalsvis.

Läs om mer vår tjänst Mystery passenger