Kunskap är vägen

Vägen till att förstå varför skador inträffar och varför vi behöver att arbeta med alla skador oavsett storlek, och varför vi behöver ta hand om och jobba med vår viktigaste resurs, nämligen vår personal, utan dem är vi inte mycket.

Kommunikation

Om kunskapen är vägen, så är kommunikationen det fordon som får oss att ta oss framåt längs vägen. Vägen leder till ett bättre företagsklimat med få skador, högre lönsamhet och enkel tydlig kommunikation som alla i företag förstår. En väg precis som i verkligheten som kommer att kantas av avfarter och skyltar.

Avfarterna

Avfarterna får symbolisera olika delmål, som delegering av ansvar, policys, riktlinjer och rutiner vid skada. Vilka arbetsätt som är de rätta för er, återstår för er att se. Vi kan bidra med goda exempel på hur det har fungerat för andra. Det är nu det är upp till er att prova och själva utvärdera, vilket av sätten som fungerar bäst för er.

Skyltarna

Skyltarna får symbolisera olika kommunikationsätt, skyltarna kommer relativt ofta och ser inte alltid ut på samma sätt. De är ett bra exempel på hur ni ska kommunicera med er personal. Nämligen ofta och inte alltid på samma sätt.

Motorväg, landsväg eller grusväg

Vi hoppas att ni slipper köra för länge på grusvägen som slingrar sig fram, men det kan ta ett tag innan ni hittar det arbetssätt och takt som passar för er. Det är alltid lätt att vara efterklok, men utan att försöka, är det svårt att lyckas.

Vägens ände

Vad händer vid vägens ände? Ni kommer inte att komma till vägens ände, detta är inte ett arbete som ska ses som en punktinsats, utan snarare som en av era arbetsmetoder för att kunna finnas kvar. Finnas kvar med nöjda medarbetare som ser till att lösa de utmaningar de kan komma att ställas inför, på bästa möjliga sätt.

Förarbeteende